Logga in

Glömt lösenord?

WyWallet upphörde den 25 maj 2018

För mer information gå till wywallet.se.

Kunder som har WyWallet Faktura ska oaktat att Avtalet har upphört betala återstående kredit enligt gällande avtalsvillkor och betalplan.

Kunder som har innestående medel på WyWallet Konto kan avgiftsfritt begära uttag genom att logga in på konto.wywallet.se fram till 25 juni 2018. Problem att logga in kan bero på ändring på mobilnumret så att vi inte längre har det. Prova i så fall Glömt lösenord? och om det inte hjälper kontakta kundservice på 0771-225050.

Om Du inte har tagit ut innestående medel innan 25 juni 2018 så kan du kontakta oss på payexaccount@payex.com.

WyWallet expired on May 25, 2018

For more information go to wywallet.se.

For Customers who have WyWallet Faktura, the relevant terms and conditions and payment schedule according to the Agreement shall apply until the debt is fully paid regardless of the expiry of the Agreement.

Customers who have funds at WyWallet Konto can withdraw these free of charge by logging into http://konto.wywallet.se until June 25 2018. Problems logging in, may be caused by a change to mobile number so that we no longer have it. If so, try Glömt lösenord? and if that does not work call us on 0771-225050.

If you do not withdraw your funds before June 25, 2018, you can contact us at payexaccount@payex.com.