Logga in

Glömt lösenord?

Viktig information till dig som är Kund på WyWallet

Betaltjänsten WyWallet kommer att upphöra per den 25 Maj 2018. Du har som Kund ingått avtal med PayEx om WyWallet. I enlighet med Avtalets villkor sägs Avtalet härmed upp till upphörande den 25 maj 2018. För mer information gå till wywallet.se

Important information to all WyWallet customers

WyWallet will expire on May 25, 2018. As a Customer you have entered into an agreement with PayEx regarding WyWallet. In accordance with the terms of the Agreement, the Agreement is hereby terminated to expire on May 25, 2018. For more information go to wywallet.se

Problem med att logga in?

Vet du med dig att det gjorts någon förändring på ditt mobilabonnemang?

I så fall kan mobilnumret ha fallit bort från ditt WyWallet-konto. Prova att logga in via Glömt lösenord? med din mailadress, om det inte hjälper kontakta kundservice på 0771-225050

Har du fått hem ett välkomstbrev men inte ännu loggat in, eller vill du registrera dig?

Det är enkelt, tar två minuter och du behöver ha din mobiltelefon och e-post tillgänglig.

Fullborda / påbörja registrering